หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ

พม. จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ