หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว พร้อมมอบเงินอุดหนุนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ

พม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว พร้อมมอบเงินอุดหนุนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ