หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขยายผลสร้างนักร้องและนักดนตรีตาบอดมืออาชีพในภูมิภาคครั้งแรกที่จังหวัดนครพนม ตามโครงการจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)

พม. ขยายผลสร้างนักร้องและนักดนตรีตาบอดมืออาชีพในภูมิภาคครั้งแรกที่จังหวัดนครพนม ตามโครงการจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)