หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัด “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม

พม. จัด “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม