หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษาโรฮีนจา

รมว.พม. มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษาโรฮีนจา