หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ในภาวะสังคมสูงวัยของประเทศ

พม. เตรียมขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ในภาวะสังคมสูงวัยของประเทศ