หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

พม. เร่งขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น