หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นสวัสดิการรับดูแลบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ในระหว่างการทำงาน

พม. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นสวัสดิการรับดูแลบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ในระหว่างการทำงาน