หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมความพร้อมตั้งรับแก้ปัญหาภัยแล้งและคุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ไม่พร้อม

พม. ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมความพร้อมตั้งรับแก้ปัญหาภัยแล้งและคุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ไม่พร้อม