หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เน้นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก "JUST SAY NO PLASTIC BAG"

พม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เน้นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก "JUST SAY NO PLASTIC BAG"