หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมระดับภูมิภาค "การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนกับแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

พม. จัดประชุมระดับภูมิภาค "การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนกับแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"