หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ให้โอวาทคณะนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ก่อนไปแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วโลก ที่เบลเยี่ยม

รมว.พม. ให้โอวาทคณะนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ก่อนไปแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วโลก ที่เบลเยี่ยม