หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.ห่วงใยประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน พม. ที่จังหวัดปทุมธานี

รมว.พม.ห่วงใยประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน พม. ที่จังหวัดปทุมธานี