หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พร้อมรับเด็กบ้านครูน้อยเข้าดูแลในสถานสงเคราะห์ พร้อมระบุทารกถูกทิ้งรายวันยังมีอย่างต่อเนื่อง

พม. พร้อมรับเด็กบ้านครูน้อยเข้าดูแลในสถานสงเคราะห์ พร้อมระบุทารกถูกทิ้งรายวันยังมีอย่างต่อเนื่อง