หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดอบรมเสริมทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ

พม. จัดอบรมเสริมทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ