หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม Kick Off โครงการนำร่องการเสริมพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ

พม. จัดกิจกรรม Kick Off โครงการนำร่องการเสริมพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ