หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการสัมมนาเสริมสร้างความตระหนัก"ปัญหาการค้ามนุษย์" แก่เครือข่ายการท่องเที่ยว

พม. จัดการสัมมนาเสริมสร้างความตระหนัก"ปัญหาการค้ามนุษย์" แก่เครือข่ายการท่องเที่ยว