หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ห่วงใยปัญหาเด็กถูกทิ้งรายวัน เด็กและผู้หญิงเป็นเหยื่อความรุนแรง ฝากรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม

รมว.พม. ห่วงใยปัญหาเด็กถูกทิ้งรายวัน เด็กและผู้หญิงเป็นเหยื่อความรุนแรง ฝากรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม