หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงาน "สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Raising Awareness Conference on ASEAN Socio-Cultural Community)"

พม. จัดงาน "สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Raising Awareness Conference on ASEAN Socio-Cultural Community)"