หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ถกการแก้ไขปัญหาเด็กแว้นร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชู "จันทบุรีโมเดล"เป็นต้นแบบ

พม. ถกการแก้ไขปัญหาเด็กแว้นร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชู "จันทบุรีโมเดล"เป็นต้นแบบ