หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔

รมว.พม.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔