หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. สั่งปลอดดอกเบี้ย ๓ เดือน ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ที่นำเครื่องมือทางการเกษตรมาจำนำในสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง

พม. สั่งปลอดดอกเบี้ย ๓ เดือน ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ที่นำเครื่องมือทางการเกษตรมาจำนำในสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง