หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพ

พม. ปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพ