หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รับลูกรัฐบาลเร่งบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะ พร้อมแจงเหตุรับเงินเบี้ยความพิการล่าช้า

พม. รับลูกรัฐบาลเร่งบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะ พร้อมแจงเหตุรับเงินเบี้ยความพิการล่าช้า