หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.พร้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา ที่บ้านศรีสุราษฎร์ จ.สุราษฎรธานี พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.นครสวรรค์ และเชียงใหม่

รมว.พม.พร้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา ที่บ้านศรีสุราษฎร์ จ.สุราษฎรธานี พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.นครสวรรค์ และเชียงใหม่