หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการฝึกอบรมล่ามเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

พม. จัดโครงการฝึกอบรมล่ามเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์