หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ จำนวน ๓๓๒ คน

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ จำนวน ๓๓๒ คน