หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปพม. ชี้แจงเหตุชาวโรฮีนจาประท้วงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปพม. ชี้แจงเหตุชาวโรฮีนจาประท้วงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี