หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือองค์กร Polaris Project สหรัฐอเมริกา จัดอบรม Training for the Anti - Trafficking Hotline เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์

พม. จับมือองค์กร Polaris Project สหรัฐอเมริกา จัดอบรม Training for the Anti - Trafficking Hotline เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์