หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ถ่ายทอดประการณ์ "การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร" ในการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

รมว.พม. ถ่ายทอดประการณ์ "การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร" ในการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)