หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ ตัวเลขเพิ่มเป็น ๓๓๙ คน

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ ตัวเลขเพิ่มเป็น ๓๓๙ คน