หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย อยู่ที่ตัวเลขเดิม ๓๓๔ คน

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย อยู่ที่ตัวเลขเดิม ๓๓๔ คน