หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ หวังให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์หรือผู้มีความอ่อนแอทางร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดี

MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ หวังให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์หรือผู้มีความอ่อนแอทางร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดี