หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ทางสังคม พร้อมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ปทุมธานี และพิษณุโลก

รมว.พม. กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ทางสังคม พร้อมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ปทุมธานี และพิษณุโลก