หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ยกญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการ

รมว.พม. ยกญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการ