หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ชุดเฉพาะกิจ พม. พบลูกเรือประมงเข้ารายงานตัวขอความช่วยเหลือ ๑๕๘ คน หลังเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกเรือประมง (One Stop Service) ที่เกาะอัมบน ๙ วัน

ชุดเฉพาะกิจ พม. พบลูกเรือประมงเข้ารายงานตัวขอความช่วยเหลือ ๑๕๘ คน หลังเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกเรือประมง (One Stop Service) ที่เกาะอัมบน ๙ วัน