หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รับนโยบายการประกาศวาระแห่งชาติ เรื่องการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

พม. รับนโยบายการประกาศวาระแห่งชาติ เรื่องการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์