หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ทีมชุดเฉพาะกิจ พม. พบลูกเรือประมงที่เกาะอัมบนเข้ารายงานตัวรวม ๑๒๘ คน หลังลงทะเบียน ๔ วัน

ทีมชุดเฉพาะกิจ พม. พบลูกเรือประมงที่เกาะอัมบนเข้ารายงานตัวรวม ๑๒๘ คน หลังลงทะเบียน ๔ วัน