หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ทีมชุดเฉพาะกิจ พม. สำรวจลูกเรือประมงเกาะเบนจินา เพิ่มจากเกาะอัมบน รับลงทะเบียน ๓ วัน ที่เกาะอัมบนยอดรวมเข้ารายงานตัว ๑๑๙ คน

ทีมชุดเฉพาะกิจ พม. สำรวจลูกเรือประมงเกาะเบนจินา เพิ่มจากเกาะอัมบน รับลงทะเบียน ๓ วัน ที่เกาะอัมบนยอดรวมเข้ารายงานตัว ๑๑๙ คน