หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่ จ.อุตรดิตถ์ ปทุมธานี สกลนคร พิษณุโลก และนครพนม

รมว.พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่ จ.อุตรดิตถ์ ปทุมธานี สกลนคร พิษณุโลก และนครพนม