หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ (กลุ่มเข้มแข็ง)

พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ (กลุ่มเข้มแข็ง)