หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.อุดรธานี และอุบลราชธานี พร้อมเตรียมรอรับลูกเรือประมงไทยที่เดินทางจากอินโดนีเซีย จำนวน ๒๑ ราย

พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.อุดรธานี และอุบลราชธานี พร้อมเตรียมรอรับลูกเรือประมงไทยที่เดินทางจากอินโดนีเซีย จำนวน ๒๑ ราย