หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน"

พม. เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน"