หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แนะผู้ปกครองและโรงเรียน สอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด จากกรณีเด็กนักเรียนชายหญิง ๔ คน หนีโรงเรียนเปิดห้องพัก หวังมีเพศสัมพันธ์กัน ที่ จ.ระยอง

พม. แนะผู้ปกครองและโรงเรียน สอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด จากกรณีเด็กนักเรียนชายหญิง ๔ คน หนีโรงเรียนเปิดห้องพัก หวังมีเพศสัมพันธ์กัน ที่ จ.ระยอง