หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ติววินมอเตอร์ไซต์รับจ้างทั่วกรุงใช้โทรสายด่วน ๑๓๐๐ ร่วมแจ้งเบาะแสการลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ๒๔ ชั่วโมง

พม. ติววินมอเตอร์ไซต์รับจ้างทั่วกรุงใช้โทรสายด่วน ๑๓๐๐ ร่วมแจ้งเบาะแสการลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ๒๔ ชั่วโมง