หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ชี้วณิพกมิใช่ขอทาน ขอให้วณิพกคนตาบอดคลายความกังวล พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือเด็กชาย ๒ คนพี่น้อง พึ่งตนเองด้วยการเก็บขยะขาย ที่จังหวัดชัยนาท

รมว.พม. ชี้วณิพกมิใช่ขอทาน ขอให้วณิพกคนตาบอดคลายความกังวล พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือเด็กชาย ๒ คนพี่น้อง พึ่งตนเองด้วยการเก็บขยะขาย ที่จังหวัดชัยนาท