หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสกลนคร สตูล ระนอง และกรุงเทพฯ

พม. เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสกลนคร สตูล ระนอง และกรุงเทพฯ