หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เตรียมเพิ่มจำนวนล่ามแปลภาษาในพื้นที่จังหวัด เพื่อใช้ในกระบวนการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์

รมว.พม. เตรียมเพิ่มจำนวนล่ามแปลภาษาในพื้นที่จังหวัด เพื่อใช้ในกระบวนการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์