หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เร่งสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่สมบูรณ์และพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือทางสังคมผู้ยากลำบากอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน

พม.เร่งสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่สมบูรณ์และพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือทางสังคมผู้ยากลำบากอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน