หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหาร

รมว.พม. เปิดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหาร